Nyheder / Bolig-fradrag / Krav til håndværkerfradrag
 - Vi leverer professonielt og godt håndværk......
 

Krav til håndværkerfradrag

Du må ikke få anden offentlig støtte til arbejdet (fx under hjemmeserviceordningen).

Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet bliver udført.

Arbejdet skal stå på listen over service og vedligeholdelse med fradrag.

Vedligeholdelse skal laves af en virksomhed, momsregistreret i Danmark.

Service kan også udføres af privatpersoner. Bed personen om at udfylde en serviceerklæring.

Hent en serviceerklæring

Krav om dokumentation

Du skal sørge for at have dokumentation for arbejdet og betalingen. Du skal kun sende din dokumentation til os, hvis vi beder om det.

 

Dokumentationen skal indeholde:

 

Identifikation af leverandøren (CPR-nr. for personer og CVR-nr. for virksomheder)

Oplysninger om arbejdets art

Datoen for arbejdet

Adresse på stedet, hvor arbejdet er udført

Specifikation af arbejdslønnen

Fakturanummer (for virksomheder)

Hvis leverandøren er privatperson, kan du bruge en serviceerklæring som dokumentation for arbejdet.

Når flere medlemmer af din husstand får fradrag for hver jeres del af en fælles udgift, kan I nøjes med én samlet faktura eller serviceerklæring.

 

Selve betalingen for arbejdet skal kunne dokumenteres med et kontoudtog eller en betalingskvittering.

 

Krav til leverandøren

Virksomheder kan udføre både vedligeholdelse og serviceydelser med fradrag. Virksomheden skal være momsregistreret i Danmark.

 

Privatpersoner skal være fyldt 18 år ved udgangen af indkomståret og have almindelig skattepligt i Danmark. Fra 1. januar 2012 gælder der et krav om, at personen ikke må have fast bopæl i den husstand, hvor arbejdet er udført.

 

Bed privatpersoner om at udfylde en serviceerklæring. På den måde sikrer du dig, at personen lever op til kravene.

 

NKM BYG ApS v/Nikolaj K Mortensen | CVR: 36700009 | Solbakken 10, 9560 Hadsund - Danmark | Tlf.: +45 51946242 | nkmbyg@gmail.com