Nyheder / Bolig-fradrag / Håndværkerfradrag for fritidsboliger
 - Vi leverer professonielt og godt håndværk......
 

Håndværkerfradrag for fritidsboliger

Fra den 22. april 2013 til den 31. december 2014 er fritidsboliger også omfattet af håndværkerfradraget. Det gælder både sommerhuse, fritidsboliger og ferieejerlejligheder, uanset om de ligger i Danmark eller i udlandet.

Det er de samme typer udgifter, du kan trække fra for fritidsboliger som for helårsboliger. Du får dog kun et årligt samlet fradrag på 15.000 kr.

Det er kun ejeren af fritidsboligen og ejerens ægtefælle, der kan få fradrag.
Hvis fritidsboligen har været udlejet en del af året, er der ikke fradrag for serviceydelser i form af rengøring, vinduespudsning, havearbejde mv.
Du skal betale ejendomsværdiskat af fritidsboligen.
Det er en betingelse, at arbejdet er udført fra og med den 22. april 2013.
Arbejdet skal være udført senest den 31. december 2014.
Krav om ejendomsværdiskat
Har du ikke været ejendomsværdiskattepligtig af din fritidsbolig, for eksempel fordi fritidsboligen

udelukkende blev udlejet erhvervsmæssigt
var under opførelse/nedrivning
var ubeboelig
så er fritidsboligen ikke omfattet af ordningen. De fleste kolonihaver er ikke ejendomsværdiskattepligtige og har derfor heller ikke været omfattet af ordningen.

Flere ejere af fritidsboligen
Hvis I er flere, der ejer en fritidsbolig sammen - for eksempel søskende der har arvet et sommerhus eller venner der køber sammen - kan I hver især få fradrag, hvis betingelserne ellers er opfyldt.

Særligt for fritidsboliger i udlandet
Ligger din fritidsbolig i et andet EU-land, skal virksomheden, der udførte arbejdet, været momsregistreret.

Ligger den i et ikke-EU-land, skal virksomheden være momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter på det pågældende arbejde.

Det er en betingelse, at det land, hvor fritidsboligen ligger, udveksler oplysninger med de danske myndigheder på baggrund af en dobbeltbeskatningsaftale eller internationale overenskomster eller konventioner.

Krav til leverandøren
Ligger fritidsboligen i udlandet, er det en betingelse, at arbejdet blev udført af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU-/EØS-land.

Ligger fritidsboligen i et ikke-EU/EØS-land, skal virksomheden også være momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter vedrørende det pågældende arbejde.

For begge tilfælde gælder det, at serviceydelser kunne udføres af en person, der ved indkomstårets udløb var fyldt 18 år og var fuldt skattepligtig i landet.

Særligt for personer, som er begrænset skattepligtige
Hvis du er begrænset skattepligtig til Danmark af en fritidsbolig, der ligger i Danmark, er din fritidsbolig også omfattet af håndværkerfradraget fra den 22. april 2013 til den 31. december 2014 efter de samme betingelser som fuldt skattepligtige.

Der er dog to undtagelser:

Det er kun ejeren af fritidsboligen, der kan få fradrag. Ejerens ægtefælle kan ikke få fradrag, når pågældende ikke selv er ejer.
Der er samme krav til dokumentation, som hvis du har valgt beskatning efter grænsegængerreglerne.
Hvis du har en fritidsbolig i udlandet, kan du kun få fradrag, hvis du vælger beskatning efter grænsegængerreglerne.

Sådan oplyser du fradraget til SKAT
Du kan selvangive håndværkerfradraget (servicefradraget) på to måder:

Log på TastSelv
Vælg Ændre årsopgørelsen eller indberet selvangivelsen.
Skriv den samlede udgift til arbejdsløn med servicefradrag i rubrik 460.
Udfyld rubrik 460 på blanketten Selvangivelse for begrænset skattepligtige og send den til SKAT.
Selvangivelse for begrænset skattepligtige
NKM BYG ApS v/Nikolaj K Mortensen | CVR: 36700009 | Solbakken 10, 9560 Hadsund - Danmark | Tlf.: +45 51946242 | nkmbyg@gmail.com