Nyheder / Bygningsreglementet
 - Vi leverer professonielt og godt håndværk......
 

Bygningsreglementet

Hvornår gælder bygningsreglementet?

Bygningsreglementet gælder ikke kun, når du får bygget nyt hus, men også når der bygges til, bygges om eller en eksisterende bebyggelse forandres. Hvis du fx får lagt nyt tag på dit hus, skal du samtidig sikre dig, at der om nødvendigt bliver efterisoleret, så bygningsreglementets krav efterleves.
Hvad er bygningsreglementet?

Se bygningsreglementet  på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside


På Energistyrelsens hjemmeside er der også en lang række Spørgsmål og Svar

Hvem sørger for, at bygningsreglementet overholdes?

Ingen. Hverken ingeniører, håndværker, ejendomsmægler eller husejer kan fraskrive sig et ansvar, hvis kravene i bygningsreglementet ikke overholdes.

Hvis du f.eks. lægger nyt tag på dit hus, skal du samtidigt sikre dig, at der om nødvendigt bliver efterisoleret, så bygningsreglementets krav efterleves. Hvis du får en byggevirksomhed til at skifte taget for dig, har håndværkeren pligt til at oplyse dig om kravene til den eventuelle efterisolering, der skal udføres, hvis det er rentabelt, og byggevirksomheden må i sidste ende afslå at udføre bygningsarbejdet, hvis husejeren ikke ønsker den nødvendige, ekstra isolering.

Hvis du får en rådgivende ingeniør eller arkitekt til at planlægge og beskrive arbejderne ved tagudskiftningen, har den rådgivende ansvaret for at lave et lovligt projektmateriale.
Energikrav


Ét af kravene er, at bygninger skal energimærkes. Det gælder såvel nybyggeri som bygninger, der sælges eller udlejes.

Energimærket, som man f.eks. kender fra køleskabe, er et nyttigt dokument, når du skal købe og sælge hus, fordi du får præcise oplysninger om bygningens energimæssige ydeevne. Energimærket fortæller også, hvor man eventuelt vil kunne foretage energimæssige omkostningseffektive (rentable) bygningsforbedringer.

Derfor vil energimærket være et nyttigt dokument, hvis du en dag ønsker at renovere eller udvide dit hus, idet du i energimærket kan finde oplysninger om hvilke rentable energiforbedringer, du skal udføre samtidigt med renoveringen, ombygningen eller tilbygningen.

Du kan finde mere information om energimærkningen på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk og på www.boligejer.dk.
NKM BYG ApS v/Nikolaj K Mortensen | CVR: 36700009 | Solbakken 10, 9560 Hadsund - Danmark | Tlf.: +45 51946242 | nkmbyg@gmail.com