Nyheder / Byggetilladelse
 - Vi leverer professonielt og godt håndværk......
 

Byggetilladelse

I nogle situationer skal man søge byggetilladelse - også ved renoveringsarbejder. Hvis du fx inddrager et uudnyttet tagrum til beboelse eller på anden vis udvider boligarealet eller bygger til, skal du søge om tilladelse hos kommunen.

Også ved visse typer af vådrums-arbejder, er det nødvendigt at søge om tilladelse. Med mindre der er aftalt noget andet, er det dit ansvar som bygherre at indhente byggetilladelsen.

I andre tilfælde er det tilstrækkeligt at anmelde byggeriet til kommunen. Det gælder bl.a. hvis du bygger en garage, et drivhus eller udhus, der er mindre end 50 m2.

Læs mere på hjemmesiden www.boligejer.dk eller kontakt den tekniske forvaltning i din kommune, hvor du også kan få de relevante blanketter

Lokalplaner
Vær opmærksom på, om der er bestemmelser, som har indflydelse på dit byggeprojekt. Alt byggeri er underlagt bestemmelserne i lokalplaner og kommuneplanen. Du kan få mere information hos kommunens tekniske forvaltning.

Byggeservitutter
I visse tilfælde kan der være knyttet en servitut til din grund eller din ejendom. En servitut kan fx dreje sig om bygningens højde eller afstanden til vejen. Du kan få svar på, om der er servitutter på din ejendom, på tinglysningskontoret.
NKM BYG ApS v/Nikolaj K Mortensen | CVR: 36700009 | Solbakken 10, 9560 Hadsund - Danmark | Tlf.: +45 51946242 | nkmbyg@gmail.com