Nyheder / Bolig-fradrag
 - Vi leverer professonielt og godt håndværk......
 

Bolig-fradrag

 Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) for udvalgte serviceydelser og håndværksydelser, som er udført i hjemmet eller fritidsboligen. Se nedenfor hvilke ydelser der giver fradrag.

Hvis du vil have håndværkerfradrag for 2019, skal ydelsen være betalt senest 29. februar 2020. Fradraget skal indberettes i TastSelv senest 1. maj 2020.

Serviceydelser giver fradrag på op til 6.100 kr. pr. person i 2019 (6.000 kr. i 2018).

Håndværksydelser giver fradrag på op til 12.200 kr. pr. person i 2019 (12.000 kr. i 2018).

Husk
Du kan kun få fradrag for arbejdsløn inklusive moms (ikke for materialer).
Du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay, netbank (ikke med kontanter).
Husk at gemme din dokumentation for det udførte arbejde.
Fradragets værdi er ca. 26 %. Så hvis dit håndværkerfradrag er 3.000 kr., sparer du ca. 780 kr. i skat.
 
Almindelig rengøring
Vask og aftørring af flader i boligen
Rengøring af toilet og bad
Støvsugning, gulvvask og boning
Opvask, tøjvask og strygning
Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.
BEMÆRK: Fradraget gælder ikke for udgifter til au pair, som bor i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.

Vinduespudsning
Indvendig
Udvendig
Børnepasning
Børnepasning i hjemmet eller fritidsboligen (ikke lektiehjælp)
Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter
Almindeligt havearbejde m.m.
Græsslåning
Klipning af hæk
Lugning
Beskæring af buske og træer (ikke træfældning og fjernelse af væltede træer)
Snerydning
Fliserensning af terrasser, indkørsler m.m. (rensning af tagrender giver ikke fradrag)
BEMÆRK: Fradraget gælder ikke, hvis fritidsboligen har været udlejet. Læs mere under Håndværkerfradrag for fritidsboliger.

Håndværksydelser som giver fradrag
Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), fx:
Maling af vinduesrammer (udvendigt)
Maling af døre (udvendigt)
Maling af ydervægge (udvendigt)
Fradraget omfatter ikke maling af udhæng, vindskeder og sternbrædder.

BEMÆRK: Indvendigt malerarbejde giver ikke fradrag.

Isolering af tag, fx:
Carporte, garager og udestuer (hvis taget er del af samme tagkonstruktion som boligens tag)
Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for udskiftning af tag, selv om det sker i forbindelse med efterisolering.

Reparation og forbedring af skorsten, fx:
Indsættelse af isolerende foring
Indsættelse af filter
Montering af røgsuger
Ændring af skorstenshøjde
Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:
Nye ruder og vinduer
Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
Forsatsvinduer
Udskiftning af vinduer og døre i udestuer
Fradraget omfatter ikke:

Vindueshul, der laves om til dørhul, og omvendt
Nye vindues- eller dørhuller
Reparation af vinduesrammer mv.
Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:
Nye døre (dørlåse er kun omfattet af fradraget ved udskiftning af yderdøre og terrassedøre)
Isolering af ydervægge, fx:
Isolering
Hulmursisolering
Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen, bortset fra lukning af huller til indblæsning af isoleringsmateriale.

Isolering af gulv, fx:
Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv
Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for at lægge nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.

Afmontering af brændeovne:
Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse (omfatter selve afmonteringen og bortskaffelse af brændeovnen/pejseindsatsen samt tilmuring af hullet i skorstenen, hvor brændeovnen/pejseindsatsen var tilsluttet)
Fradraget omfatter ikke indvendigt malerarbejde i tilknytning til afmonteringen.

Du kan kun få fradrag, hvis ildstedet afmeldes af en autoriseret skorstensfejer, og du ikke har fået tilskud efter skrotningsordningen.

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:
Radiatortermostatventiler
Vejrkompenseringsanlæg
Urstyring
Udskiftning af radiatorer (dog ikke el-radiatorer)
Fradraget omfatter ikke installation af gulvvarme og rørføring til gulvvarme.

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:
Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller - dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
Fradraget omfatter ikke arbejde på solcelleanlæg og husstandsvindmøller, hvis der også modtages tilskud i form af offentlig driftsstøtte til disse anlæg.

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler, fx:
Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
Etablering af stikledning
Fradraget omfatter ikke reparation eller udskiftning af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler.

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:
Varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion

Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

Installation eller forbedring af ventilation, fx:
Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:
Kloakarbejder på egen grund
Udskiftning af kloakrør
Fornyelse og etablering af dræn
Udskiftning af opsamlingstank
Nedsivningsanlæg
Minirensningsanlæg
Rodzoneanlæg
Højvandslukkere
Regnvandsfaskiner
Fradraget omfatter ikke kloakinspektion.

Radonsikring, fx:
Radonudsugning
Tilslutning til bredbånd:
Nedgravning og indskydning af kabler på egen grund
Opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer
BEMÆRK: Du kan ikke få fradrag, hvis der er givet tilskud fra fx Energistyrelsens bredbåndspulje.

Installation af tyverialarm
BEMÆRK: Du kan kun få fradrag for udgifter til installation, og eventuel rabat kan ikke trækkes fra. Der er ikke fradrag for udgifter til selve tyverialarmen.
NKM BYG ApS v/Nikolaj K Mortensen | CVR: 36700009 | Solbakken 10, 9560 Hadsund - Danmark | Tlf.: +45 51946242 | nkmbyg@gmail.com